Strona główna Redakcja Kontakt
 kliknij  für deutschsprechende Freunde  for English speaking friends
szukaj:
NA SKRÓTY
Zasady rekrutacji do I LO w Sławnie
Zasady rekrutacji do I LO dla Dorosłych w Sławnie
Druki podań
Filmy
Galeria 1
Galeria 2
Galeria 3
Listy gratulacyjne
Strona główna
Linki
Forum
Ogłoszenia
Pobierz pliki
Adres
Jak do nas trafić?
Ogłoszenia
Zarządzenia
Aktualności
DZIENNIK
Szkoła z klasą
Plan lekcji
Dzwonki
Kalendarium
Dni wolne
Egz. gimnazjalny 2019
Matura 2019
Biblioteka
Dokumenty
Dyrektor
Nauczyciele
Pedagog
Doradca zawodowy
Inni pracownicy
Zajęcia dodatkowe
Podręczniki 2018/2019
Samorząd
Henryczki
Złoty Absolwent
Terminarz zebrań
Regulamin Rady
Wychowawcy
Patron
Historia
POW
Konkurs teatralny
Rinteln
Parnas
Ogłoszenia
Podręczniki 2018/2019
Terminy zjazdów
Godziny lekcyjne
Plan zajęć
Prace semestralne
Rekordy
Absolwenci
Informacje o LO prosto do skrzynki pocztowej!

kliknij "enter"
userów na stronie: 0
gości na stronie: 4


!

Na część pisemną egzaminu zdający zgłasza się z:

 • dokumentem tożsamości (z aktualnym zdjęciem), a w przypadku skierowania na egzamin poza szkołę także ze świadectwem ukończenia szkoły,
 • przyborami do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem (atramentem) i przyborami wymienionymi w komunikacie dyrektora CKE. Nieprzestrzeganie tej zasady może stanowić podstawę do unieważnienia egzaminu,
 • otrzymanymi kreskowymi naklejkami kodowymi (szkoły oraz numerem PESEL).

Na część ustną egzaminu zdający zgłasza się z:
 • dokumentem tożsamości (z aktualnym zdjęciem), a w przypadku skierowania na egzamin poza szkołę także ze świadectwem ukończenia szkoły,
 • na egzamin z języka polskiego dodatkowo z ramowym planem prezentacji i bibliografią oraz materiałami dozwolonymi przy prezentacji,

Zdający ma obowiązek:
 • zgłosić się na każdy egzamin, do wskazanej sali zgodnie z harmonogramem,
 • na egzaminy pisemne poranne najpóźniej o godz. 8.30 (przed salą egzaminacyjną), a na egzaminy popołudniowe najpóźniej o godz. 13.30.
 • na egzaminy ustne zdający zgłaszają się odpowiednio wcześniej (przynajmniej 90 minut wcześniej) niż wyznaczona godzina orientacyjna, aby zapewnić płynność egzaminu,
 • okazać dokument tożsamości (i świadectwo ukończenia szkoły w przypadku skierowania na egzamin poza szkołę), jeśli zostanie o to poproszony.
 • pracować na egzaminie samodzielnie. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu.

Zdający nie może:
 • spóźnić się na egzamin, osoby spóźnione nie będą wpuszczone do sali egzaminacyjnej, (dotyczy także każdej części egzaminu z języków obcych na poziomie rozszerzonym),
 • wnosić na salę egzaminacyjną przyborów innych niż wymienione w komunikacie dyrektora CKE,
 • wnosić na salę żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji, ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu.
 • wnosić na salę toreb, plecaków itp. Jeśli zdający będą mieli je ze sobą, musza je pozostawić w miejscu wskazanym przez zespół nadzorujący egzamin.

Ważne odnośniki:

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Zobacz więcej zdjęć

Dzisiaj odwiedziliśmy Gimnazjum w Malechowie, prezentowaliśmy tam naszą ofertę edukacyjną. Organizatorzy stworzyli znakomitą atmosferę, dziękujemy Wam! Wierzymy, że było to ważne spotkanie dla obydwu stron. Rozmawialiśmy głównie na temat kontynuacji nauki w naszej szkole, ale także o codziennym życiu w sławieńskim LO, imprezach, wycieczkach... i nauczycielach. Jeżeli po spotkaniu z nami i lekturze materiałów rekrutacyjnych pojawiły się nowe pytania to zapraszamy do naszej szkoły - metodę postępowania znajdziecie tutaj. Pozdrawiamy!

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
Zobacz więcej zdjęć

25 kwietnia 2014 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów klas trzecich Zespołu Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego. Abiturientom LO wręczono nagrody i dyplomy za szczególne osiągnięcia i najważniejsze - świadectwa ukończenia szkoły średniej. Uroczystość uświetnili goście: Andrzej Protasewicz - Wicestarosta Powiatu Sławieńskiego, przedstawiciele Szkolnej Rady Rodziców oraz rodzice maturzystów.

Najlepszą abiturientką rocznika 2014 została Justyna Łopata - otrzymała Medal Złotego Absolwenta, najważniejsze wyróżnienie liceum i list gratulacyjny Starosty Powiatu Sławieńskiego. List gratulacyjny otrzymali także rodzice Justyny - Beata i Marek Łopata.
Medal Złotego Absolwenta otrzymuje uczeń, który uzyskał najwyższą średnią ocen - średnia uzyskanych przez Justynę ocen wynosi 4,81.

Kolejne nagrody i wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie otrzymali: Ewelina Łopata, Aleksandra Noga, Michał Siernicki, Patrycja Gniewczyńska, Joanna Kuczun, Ewa Maluśka, Maria Kiełdanowicz, Paulina Kurpiel.

Statuetki Henryczków, prestiżowej nagrody przyznawanej od 2001 przez Radę Pedagogiczną przyznano:
- za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu - Oliwii Marszałek oraz Mateuszowi Wardakowi,
- za działalność na rzecz innych - Patrycji Gniewczyńskiej,
- za działalność artystyczną w zakresie piosenki - Darii Korowajczyk,
- za najlepszą frekwencję - Justynie i Ewelinie Łopatom.
Za aktywną działalność społeczną oraz godne reprezentowanie szkoły przyznano także nagrodę Andrzejowi Wygasiowi.

Uhonorowano szczególnie zaangażowanych w pracę Szkolnego Koła Wolontariatu: Natalię Owczarek, Natalię Poborską, Anitę Zep, Aleksandrę Miszczyk, Honoratę Szurmak, Natalię Felczak, Aleksandrę Noga, Karolinę Bińczy, kKamilę Mojsym, Andrzeja Wygasia, Aleksandrę Sytnik, Wiesławę Chachlowską, Patrycję Gniewczyńską, Paulinę Prylewską, Darię Pietrzykowską, Marlenę Sławską, Martynę Andrusieczko, Martę Śpiewak, Marię Kiełdanowicz, Ewę Maluśką, Dominika Sowińskiego, Oliwię Marszałek, Paulinę Kurpiel.

Wyróżniono zaangażowanych w działalność kulturalną: Aleksandrę Krawczyk, Wiesławę Chachlowską, Patrycję Gniewczyńską, Alicje Kopę, Anitę Zep, Sebastiana Kowalskiego, Andrzeja Wygasia, Patryka Grędę.

Za osiągnięcia sportowe dyplomy otrzymali: Oliwia Marszałek, Maria Kiełdanowicz, Julita Sielecka, Kinga Pietras, Natalia Poborska, Joanna Wolska, Anita Zep, Dagmara Zwolińska, Paulina Gawrych, Joanna Polakowska, Mateusz Wardak, Igor Kowalski, Dominik Kotarski, Łukasz Surówka, Michał Siernicki, Mateusz Kartowicz, Piotr Wojciechowski, Przemysław Fengler, Damian Witkowski, Patryk Gręda.

Pani dyrektor podziękowała także rodzicom maturzystów, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do podwyższenia standardów pracy szkoły i poświęcili temu celowi swój cenny czas, a byli to: Elżbieta Gniewczyńska, Małgorzata Król, Katarzyna Hőning, Izabela Ginda. Jarosław Kotarski.

W części artystycznej zebrani obejrzeli slajdowisko, dokumentujące czas nauki w szkole, które przygotowała p. Agnieszka Smutek, a narratorem był Eryk Fedyniak. Fot. Daniel Wojniak.

Absolwentom życzymy najwyższych wyników na egzaminach maturalnych!
napisał(a): Jarosław Strześniewski |
Kliknij i zobacz więcej zdjęć
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

!

Łukasz Suchanowski, uczeń klasy 2b, zajął 4 miejsce w finale wojewódzkim Olimpiady Tematycznej "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1914–1950. Od strzelców i legionistów do żołnierzy wyklętych". Zabrakło 1 p., żeby Łukasz został laureatem konkursu. Niemniej sukces oczywisty i Łukaszowi oraz jego opiekunowi, prof. Mirosławowi Kopowskiemu, serdecznie gratulujemy.
Z przyjemnością także informujemy o sportowym sukcesie prof. M. Kopowkiego, który zajął I miejsce w Trójboju Stołowym (szachy, brydż, tenis stołowy). Zawody o randze mistrzostw powiatu odbyły się 30 marca 2014 r. w Postominie. Brawo panie profesorze!

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Zobacz więcej zdjęć

11 kwietnia w naszej szkole odbył się wykład poświęcony inżynierii materiałowej, która jest nauką o strukturze, własnościach i technologii wytwarzania materiałów. Temat trudny, niewdzięczny, ale prof. Tomasz Suszko i prof. Roman Olik (naukowcy z Politechniki Koszalińskiej) jego popularyzację zamienili w spektakl, który zahipnotyzował słuchaczy, a zawiłości fizyki stały się jasne i zrozumiałe.
Inżynieria materiałowa stanowi podstawę nowoczesnego przemysłu - tłumaczy Magdalena Drzewiecka, nauczycielka fizyki w LO, która od wielu lat animuje współpracę naszej szkoły z z Politechniką Koszalińską. - Jest to dziedzina łącząca w sobie wiele dyscyplin naukowych, m.in. fizykę, chemię, mechanikę, informatykę i wiele innych. - Jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki i techniki. Rozwój cywilizacji technicznej zależy przecież w coraz większym stopniu od rozwoju materiałów - dodaje Magdalena Drzewiecka.
W wykładzie uczestniczyli uczniowie klasy politechnicznej z Gimnazjum Dwujęzycznego Nr 2 i licealiści. - Najciekawsze w prelekcji były tematy wytwarzania i kształtowania własności metali oraz rozwój nowych materiałów i technologii - mówią uczniowie z klasy 2b. Pierwszoklasistów natomiast zainteresowało wszystko, co dotyczyło jednego ze stanów skupienia, a mianowicie - plazmy.
Pokazy doświadczalne, które towarzyszyły wykładowi okazały się bardzo widowiskowe, m.in. tworzenie kuli plazmowej, która wypełniona tlenem bądź odpowiednią mieszanką gazów, wewnątrz stawała się kolorowa, poprzez pojawiające, wijące wstęgi wyładowań elektrycznych. Wszystko razem okazało się ciekawe nie tylko dla fizyków, ale i humanistów. Wszyscy odkrywali świat na nowo.

napisał(a): Jarosław Strześniewski, źródło: Magdalena Drzewiecka |

.

"Naród, który traci pamięć, traci sumienie", powiedział Zbigniew Herbert, wybitny poeta XX wieku. Chcemy pamiętać o katastrofie smoleńskiej i wybitnych Polakach, którzy wtedy zginęli, stąd geneza wykładu Łukasza Suchanowskiego "Prezydent Lech Kaczyński. Fenomen i pamięć" wygłoszonego w czwartą rocznicę katastrofy smoleńskiej. Autor wykładu z właściwą sobie rzetelnością przedstawił najważniejsze fakty prezydentury Lecha Kaczyńskiego, dbając o obiektywizm przedstawionych treści, jednocześnie unikając populistycznego politykowania. Ważny wykład. Dziękujemy prelegentowi z klasy 2b, a także uczniom i nauczycielom, którzy byli obecni na wykładzie.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1
2
3
4

8 kwietnia 2014 r. prezentowaliśmy naszą ofertę edukacyjną w Gimnazjum nr 1. Dziękujemy tym, którzy odwiedzili nasze stoisko. Wszystkich zainteresowanych kontynuacją nauki w sławieńskim liceum, tych, którzy chcą poznać naszą szkołę zapraszamy na Dzień Otwarty Zespołu Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego, który odbędzie się 26 kwietnia 2014 r., startujemy o godz. 11:00. Będzie okazja do bezpośrednich rozmów z uczniami i nauczycielami. Zapraszamy!

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

!

W czwartą rocznicę katastrofy smoleńskiej zapraszamy na wykład Łukasza Suchanowskiego z klasy 2b pt. "Prezydent Lech Kaczyński. Fenomen i pamięć", który odbędzie się 10 kwietnia (czwartek) o godz. 10.35 w gabinecie nr 3. Prelekcji towarzyszyć będzie prezentacja poświęcona ofiarom katastrofy.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Kliknij i zobacz więcej zdjęć

Protokół z posiedzenia jury XXI Turnieju Teatralnego Zespołu Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego.

Jury w składzie: Andrzej Protasewicz (przewodniczący), Joanna Kosińska (Gimnazjum Miejskie nr 1), Sylwia Radko (Gimnazjum w Malechowie), Małgorzata Nowak (Gimnazjum w Sławsku) Marian Krakowski (ZSA w Sławnie), Joanna Kuczun, Martyna Andrusieczko, Dominik Sowiński - I Liceum Ogólnokształcące w Sławnie

w dniu 3 kwietnia 2014 r. postanowiło przyznać nagrody w kategoriach:

 • najlepszy spektakl - klasie 2a za spektakl "Nietykalny"
 • najlepszy reżyser - Klaudii Sochacka, Natalii Radzka za spektakl "Nietykalny"
 • najlepsza pierwszoplanowa rola żeńska - Klaudii Strzeleckiej za rolę Panny Młodej w spektaklu "Wesele"
 • najlepsza pierwszoplanowa rola męska - Mateuszowi Nowakowi za rolę Eryka Swana w spektaklu "Nietykalny"
 • najlepsza drugoplanowa rola żeńska - Oli Suchanowskiej za rolę Sally Chessington w spektaklu "Nietykalny"
 • najlepsza drugoplanowa rola męska - Konradowi Lekanowi za rolę Czepca w spektaklu "Wesele".


Nagrodę Publiczności otrzymała klasa 2a za spektakl "Nietykalny".

Jury przyznało także wyróżnienia:
 • Krystianowi Ksyckiemu za… elastyczność
 • klasie 2a za scenografię
 • Patrycji Węgrzyn za opracowanie muzyczne
 • Maciejowi Sulikowskiemu, Łukaszowi Suchanowskiemu, Piotrowi Dwulitowi, Mateuszowi Gutowi, Erykowi Fedyniakowi, Annie Tworek - za grę aktorską
 • klasie 2b za program spektaklu
 • klasie 2b za plakat.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Kliknij i zobacz więcej zdjęć

Nasza akcja fotografowania ludzi, którzy lubią sławieńskie liceum została przyjęta bardzo dobrze. Dzisiaj umieszczamy wykonane zdjęcia na naszej internetowej stronie i serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy... nas lubią :-) ,uczestniczyli w naszym przedsięwzięciu i było to dla nich miłe doświadczenie. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów, dziękujemy!

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
Kondolencje
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

! 25 marca dziesięcioro uczniów rywalizowało o miano najlepszego tłumacza języka angielskiego w Zespole Szkół w Sławnie.
Celem konkursu było zainteresowanie uczniów niełatwą sztuką przekładu, która wymaga nie tylko znajomości słownictwa, ale też umiejętności interpretacji tekstu, oddania emocji, barwy wypowiedzi. W tłumaczeniu tekstów piosenek istotne było wyczucie frazy oraz „wartość dodana” - to, co czyni przekład tekstem literackim, nie jedynie wierną kopią.

W roli tłumaczy świetnie sprawdzili się:
I miejsce - Piotr Dwulit, kl. II b
II miejsce - Adrianna Borówka, kl. III b
III miejsce - Oskar Stuleblak, kl. I gimnazjum (!)
wyróżnienie - Kamil Kucharski, kl. II a.

Laureatom gratulujemy, życząc kolejnych osiągnięć. Partnerami konkursu i fundatorami nagród były wydawnictwa językowe Oxford University Press oraz Pearson.
Elżbieta Szostak

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

ks. Kazimierz Dullak

ks. Kazimierz Dullak (profesor Uniwersytetu Szczecińskiego i koszalińskiego Wyższego Seminarium Duchownego) poprowadził w naszej szkole Rekolekcje Wielkopostne. Trzy dni wykładów i rozmów skłaniających do refleksji związanych z istotą tego, co wydarzyło się Wielkiej Nocy. Podsumowując rekolekcje chcemy zatrzymać się i ponieść dalej pytanie o istotę bycia chrześcijaninem. Zapytać samych siebie - co to znaczy, że jestem uczniem Chrystusa? Jak ten fakt ma wpływ na moje życie? Czy nadchodzące święta sprowadzę tylko do zewnętrznych gestów związanych z tradycją, obyczajowością? Istotą przytoczonych pytań nie jest chęć oceny, ale raczej sprowokowanie poważnego dialogu z samym sobą. Chcemy być prawdziwi, bez względu na etykiety. Dziękujemy księdzu profesorowi za ten ważny czas i serdecznie pozdrawiamy.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

Rozmiar: 32636 bajtów

Z przyjemnością informujemy, że w konkursie Zachodniopomorskiego Związku Badmintona sezonu 2013/2014 na tytuł "Najlepszego szkoleniowca dzieci" zwyciężył nauczyciel Zespołu Szkół w Sławnie - prof. Daniel Wojniak jako szkoleniowiec UKS OSIR BADMINTON Sławno. Przypominamy, że w naszej szkole także można trenować badmintona pod opieką p. Daniela Wojniaka w ramach zajęć wychowania fizycznego.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [archiwum newsów | dodaj news]
!!!

klik
kliknij i zaloguj się do e-dziennika


KANAŁ FILMOWY LO
!
Akademia Pomorska w Słupsku - kliknij
Politechnika Koszalińska
Filmy LO w serwisie You Tube
klik
Nasza szkoła w encyklopedii
Facebook
Stowarzyszenie Absolwentów LO w Sławnie
Gimnazjum Miejskie
SP nr 1 w Sławnie
SP nr 3 w Sławnie
ZS w Sławsku
ZS w Jarosławcu
Gim. w Malechowie
ZS w St. Jarosławiu
ZS we Wrześnicy
ZS w Pieszczu
Kliknij i przeczytaj ofertę
Nasze LO to pierwsza szkoła średnia w Powiecie Sławieńskim uznana przez minister edukacji Katarzynę Hall w za miejsce odkrywania talentów
BIP - kliknij
Rozmiar: 5792 bajtów
Tytuł "Szkoła z klasą"
październik 2004

Zobacz stronę konkursu
I miejsce w Polsce
październik 2005

www.edukator.org.pl
Wyróznienie 2007
działy artykułów
działy newsów
Jarosław Strześni...
Jarosław Strześni...
Dominika Maj, Ein...
E. Bartosiak, D. ...
Jolanta Suchańska...
Irena Rogowska, W...
Dominika Maj, Mis...
Michalina Kapelan...
Orszak Trzech Króli
© 2001-2014 Zespół Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Liceumslawno.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Engine powered by jPORTAL 2